Kategórie
Kurzy Teória práva

Právna terminológia a základy práva pre neprávnické profesie

Home » Kurzy » Právna terminológia a základy práva pre neprávnické profesie

Variabilný symbol: 1040030080

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Pojem práva. Právo a neprávne normatívne systémy spoločnosti.
  2. Pojem pramene práva vo formálnom a materiálnom zmysle. Pramene práva v SR.
  3. Tvorba práva. Právny proces tvorby práva. Kodifikácia, rekodifikácia, novelizácia a jej formy.
  4. Teória právnych noriem. Pojem a znaky právnej normy. Pôsobnosť. Druhy právnych noriem. Retroaktivita právnych noriem. Intertemporalita právnych noriem.
  5. Realizácia práva. Subjektívne právo. Právny nárok. Teória právnych vzťahov. Právne skutočnosti. Subjekty práva a právna subjektivita.
  6. Aplikácia práva. Pojem a štádiá aplikácie práva.
  7. Interpretácia a argumentácia v práve.
  8. Zodpovednosť. Druhy zodpovednosti. Pojmy ujma a škoda.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

O lektorovi:

Prednášajúci je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2007, JUDr. 2009, PhD. 2012), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2008) a Faculté de Droit d´Économie et de Finance, Université du Luxembourg (LL.M. 2011). Od roku 2007 pôsobí nepretržite na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje v bakalárskom a magisterskom štúdiu výučbu predmetov zameraných na teóriu práva, sociológiu práva, interpretáciu práva a eristiku.zameraných na teóriu práva, sociológiu práva, interpretáciu práva a eristiku.