Kategórie
Nezaradené

Legálnosť a zákonnosť odpočúvania a súvisiace problémy

Home » Kurzy » Legálnosť a zákonnosť odpočúvania a súvisiace problémy

Variabilný symbol: 1040030064

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Pojmy odpočúvanie, sledovanie, informačno-technické prostriedky podľa Trestného poriadku, zákona o policajnom zbore a súvisiacich predpisov.
  2. Podmienky legálneho odpočúvania podľa Trestného poriadku.
  3. Podmienky legálneho odpočúvania podľa iných právnych predpisov, možnosť prepojenia s trestným konaním.
  4. Sledovanie osôb a vecí a použitie iných informačno-technických prostriedkov.
  5. Ochrana proti nelegálnemu odpočúvaniu, sledovaniu a zhromažďovaniu údajov o svojej osobe v trestnom konaní a mimo trestného konania.
  6. Judikatúra vo veciach odpočúvania.

Kurz je určený pre:

Lektor:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

O lektorovi: