Kategórie
Finančné právo Kurzy

Finančná gramotnosť / ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

Poskytuje ucelený prehľad pravidiel chrániacich spotrebiteľa na finančnom trhu.

Home » Kurzy » Finančná gramotnosť / ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030085

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Poskytnúť ucelený prehľad pravidiel chrániacich spotrebiteľa na finančnom trhu.

Kurz je určený pre:

  • Pedagógovia základných škôl
  • Pedagógovia stredných škôl
  • Široká verejnosť

Lektori:

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

JUDr. Simona Heseková, PhD.

O lektorovi:

Mgr. Andrea Szakács, PhD je odbornou asistentkou na Katedre finančného práva. V rámci svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä daňovému právu s akcentom na medzinárodné aspekty, ako aj ochrane finančného spotrebiteľa. Od roku 2015 pôsobila na Ministerstve financií SR, kde pôsobila na Sekcii finančného trhu, následne na Sekcii daňovej a colnej a zároveň aj ako členka rozkladovej komisie ministra financií SR.

Dr. Heseková pôsobí na Katedre finančného práva so zameraním na právo finančného trhu a ochranu finančného spotrebiteľa. Je autorom viacerých publikácií so zameraním na spotrebiteľa na finančnom trhu a inovatívnych foriem financovania. V praxi pôsobil prednášajúci v oblasti bankového práva.