Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Financovanie obchodných spoločností, použitie a delenie ich zdrojov

Home » Kurzy » Financovanie obchodných spoločností, použitie a delenie ich zdrojov

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku financovania spoločností z obchodnoprávneho hľadiska ako aj otázok použitia a delenia zdrojov zo spoločnosti. Predmetom kurzu budú inštitúty základného imania jeho zvýšenia a zníženia, vkladov a zákazu vrátenia vkladov, príplatkovej povinnosti, kapitálových fondov z príspevkov a iné.

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Rozsah kurzu: 3 hodiny

Cieľová skupina: široká verejnosť

Cena kurzu: 79,- € cena bez DPH

Variabilný symbol webinára: 1040030015

Lektor:
JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM.

O lektorovi:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného páva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley na základe  Fulbright-ovho štipendia. Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne nastaveniu a modifikáciám vnútornej správy a riadenia spoločnosti prostredníctvom koštitučných dokumenotv a dohôd spoločníkov/akcionárov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *