Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Štrajkové právo v podmienkach SR

Home » Kurzy » Štrajkové právo v podmienkach SR

Seminár je venovaný problematike uplatňovania práva na štrajk podľa právneho poriadku SR:

  • Právna úprava štrajkového práva
  • Ústavný vs. Zákonný štrajk
  • Kolektívne pracovnoprávne spory
  • Konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom
  • Prehľad judikatúry o kolektívnych pracovnoprávnych sporoch

Variabilný symbol kurzu:

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Termín kurzu: termín je možné určiť po individuálnej dohode

Kurz je určený najmä pre odborové organizácie a zamestnávateľov.

Lektor:

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

O lektorovi:

Absolvoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK. Je zapísaný ako sprostredkovateľ a rozhodca pre riešenie kolektívnych pracovnoprávnych sporov vedený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Venuje sa predovšetkým témam kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, individuálnym a kolektívnym pracovnoprávnym sporom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *