Kategórie
Cudzie jazyky Kurzy

Online prípravný kurz TOLES HIGHER

Home » Kurzy » Online prípravný kurz TOLES HIGHER

REGISTRÁCIA NA KURZ

Termín kurzu: od 26. 2. 2024 do 6. 5. 2024 (10 týždňov)

Čas a trvanie kurzu: od 18.00 do 19.30 h (90 min.)

Cieľová skupina: široká verejnosť

Minimálny počet účastníkov: 8 (kurz sa otvorí v prípade naplnenia min. kapacity a následne vás vyzveme na úhradu poplatku)

Cena kurzu:

299,- € bez DPH pre členov akademickej obce a členov Alumni klubu PraF UK 

349,- € bez DPH pre širokú verejnosť

Obsah kurzu:

1.      The Legal Profession

2.      The Language of Banking 

3.      The Language of Employment Law 

4.      The Language of the Law of Tort 

5.      The Language of Contract Law 

6.      Understanding Contracts (1) 

7.      Understanding Contracts (2) 

8.      The Language of Business Law 

9.      The Language of Company Law 

10.    Practice TOLES Papers 

O TOLES:

Jazyková skúška Test of Legal English Skills (TOLES) je skúška z odbornej angličtiny pre právnikov. Je organizovaná spoločnosťou Global Legal English, ktorá úzko spolupracuje s The Law Society of England and Wales a bola vytvorená v spolupráci s renomovanými advokátskymi kanceláriami. Po zániku možnosti absolvovať ILEC (International Legal English Certificate), ide o jedinú medzinárodne uznávanú skúšku z právnickej angličtiny, ktorú je možné podstúpiť.

Od roku 2018 je Právnická fakulta Univerzity Komenského jediným certifikovaným skúšobným centrom v rámci siete vysokých škôl na území Slovenskej republiky.

Existujú 3 úrovne TOLES skúšky – FOUNDATION, HIGHER a ADVANCED.

TOLES HIGHER je úroveň anglickej skúšky vhodná pre mierne pokročilých až stredne pokročilých. Zameriava sa na stredne náročnú gramatiku a slovnú zásobu.

Termíny skúšky:

  • 23. 5. 2024
  • 27. 6. 2024
  • 22. 8. 2024
  • 21. 11. 2024

V cene kurzu nie je zahrnutý poplatok za skúšku. Účasť na skúške nie je povinná.

Cena skúšky:

240,- € pre širokú verejnosť

199,- € pre zamestnancov PraF UK

Lektorky kurzu:

Mgr. Bc. Sandra Banková

Mgr. Bc. Sandra Banková je odbornou asistentkou na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a talianskeho jazyka získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje anglickej právnej terminológii, štylistike anglických právnych textov a anglickému odbornému prekladu.

JUDr. Bc. Iva Dudášová, PhD.

JUDr. Bc. Iva Dudášová, PhD. je zástupkyňou riaditeľky a odbornou asistentkou na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a  v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje anglickej právnej terminológii, štylistike anglických právnych textov, anglickému odbornému prekladu a francúzskemu jazyku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *