Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Štrajkové právo v podmienkach SR

Seminár je venovaný problematike uplatňovania práva na štrajk podľa právneho poriadku SR: Právna úprava štrajkového práva Ústavný vs. Zákonný štrajk Kolektívne pracovnoprávne spory Konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom Prehľad judikatúry o kolektívnych pracovnoprávnych sporoch Variabilný symbol kurzu: Rozsah kurzu: 4 hodiny Termín kurzu: termín je možné určiť po individuálnej dohode Kurz je určený najmä pre […]