Kategórie
Nezaradené

Žaloba a trovy konania

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na žalobu, jej význam, formu, náležitosti či odstraňovanie nedostatkov žalôb, ako aj ďalšie praktické i problematické aspekty.

Home » Nezaradené » Žaloba a trovy konania

Termín kurzu: 26.10.2021 o 9:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030059Rozsah a cena kurzu:

5 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na žalobu, jej význam, formu, náležitosti či odstraňovanie nedostatkov žalôb, ako aj ďalšie praktické i problematické aspekty. Prednáška tiež analyzuje trovy konania ako faktor, ktorý naberá na význame po prejednaní a rozhodnutí o žalobe – platenie i samotnú náhradu trov protistrane.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť
  • Právnici

Lektor:

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých domácich i zahraničných časopisoch.