Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Právna ochrana prírody

Home » Nezaradené » Právna ochrana prírody

Variabilný symbol: 1040030039

Termín kurzu: 10.12.2021 od 14:00 do 18:00

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  • Pramene právnej úpravy ochrany prírody v podmienkach SR.
  • Sústava orgánov verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny.
  • Územná ochrana prírody – jej formy a obmedzenia činností na chránených územiach.
  • Druhová ochrana prírody – chránené druhy rastlín a živočíchov, nepôvodné a invázne druhy.
  • Náhrada škody spôsobenej určeným živočíchom.
  • Ochrana drevín.
  • Právna zodpovednosť a sankcie.

Kurz je určený pre:

  • Zamestnanci orgánov verejnej správy
  • Podnikatelia
  • Široká verejnosť

Lektor:

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúca je odbornou asistentkou na Katedre správneho a environmentálneho práva PraF UK kde sa venuje primárne oblasti práva životného prostredia.