Kategórie
Kurzy Nezaradené Právo životného prostredia

Práva a povinnosti pri starostlivosti o dreviny

Seminár sa zameriava na právnu úpravu práv a povinnosti v oblasti starostlivosti o dreviny. Predmetom seminára budú:

Home » Nezaradené » Práva a povinnosti pri starostlivosti o dreviny

Termín kurzu: 26.11.2021 o 09:00

Variabilný symbol: 1040030038

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na právnu úpravu práv a povinnosti v oblasti starostlivosti o dreviny. Predmetom seminára budú:

  1. Povinnosti vlastníka dreviny.
  2. Pôsobnosť orgánov verejnej správy.
  3. Postup pri výrube drevín.
  4. Spoločenská hodnota drevín.
  5. Protiprávne konanie a štátny dozor.

Kurz je určený pre:

Lektor:

JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

O lektorovi:

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva. V rámci svojej vedeckejčinnosti sa venuje starostlivosti a ochrane životného prostredia a právnym aspektom boja proti zmene klímy. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách.