Kategórie
Nezaradené

Ako využívať ústavné právo na slobodný prístup k informáciám?

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o praktických možnostiach uplatnenia ústavného práva slobodný na prístup k informáciám, a to prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákon).

Home » Kurzy » Ako využívať ústavné právo na slobodný prístup k informáciám?

Termín kurzu: 10.9.2021 o 8:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030049

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o praktických možnostiach uplatnenia ústavného práva slobodný na prístup k informáciám, a to prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákon). Predmetom kurzu bude, okrem iného, priblíženie tzv. povinných osôb, problematiky fiktívnych rozhodnutí o nesprístupnení informácií a súdneho prieskumu rozhodnutí povinných osôb.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

O lektorovi:

Dr. Bujňák je odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane problematiky slobodného prístupu k informáciám, s ktorou má aj bohaté praktické skúsenosti. V minulosti napríklad samostatne vypracoval podanie a právnu argumentáciu týkajúcu sa nesprávnej interpretácie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu viacerými územnými samosprávami, ku ktorej dochádzalo v rámci sprístupňovania informácií z oznámení verejných funkcionárov. Argumentáciu Dr. Bujňáka potvrdil v roku 2017 Najvyšší súd SR, čo viedlo k zverejneniu kľúčových údajov z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (rozhodnutie sp. zn. 3 Sžo 267/2015).